అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 3 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Note on Helpful Viability of Nanoparticles

Sandeep Kumar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Editorial Note on Recovery and Regenerative Medication

Praneeth Reddy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Cardiovascular Infection

Sanjay Vaddi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Sonic Hedgehog Flagging Pathway and Ameloblastoma

Mounica Bommepalli

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Gender and Leadership: Transgender and Cisgender Leadership

Pham Thi Van Anh1*, Ngo Minh Duc2

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top