అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 2 (2011)

పరిశోధన వ్యాసం

Interactions between Hyperglycemia and Prior Ischemic Events in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Revascularization: Contrasting Evidence from Bench and Bedside?

Fabrizio D’Ascenzo, Claudio Moretti, Giada Longo, Giorgio Quadri, Matteo Anselmino, Pierluigi Omedè, Filippo Sciuto, Giuseppe Biondi-Zoccai, Fsici-Gise, Fiorenzo Gaita and Imad Sheiban

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top