ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2015)

కేసు నివేదిక

Atypical Bilateral Femur Fractures in a Long-Term Bisphosphonate Therapy: A Case Report

Roberto Valentini*, Alessandro Moghnie, Veronica Scamacca, Marcellino Martino, Silvia Perin and Luigi Murena

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Anterior Cruciate Ligament Repair Revisited. Preliminary Results of Primary Repair with Internal Brace Ligament Augmentation: A Case Series

Gordon MacKay, Iain C Anthony, Paul J Jenkins and Mark Blyth*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Forequarter Amputation Following Pre-Operative Embolization to Treat Two Upper Extremity Malignancies in a Previously Irradiated Tissue Bed: A Case Report

Michel Taylor* and David Pichora

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Facet Wedge Fixation in Lumbar Spine Degenerative Pathology: A New Option for Minimally-Invasive Posterior Approach?

Alessandro Landi*, Benedetta Fazzolari, Nicola Marotta and Roberto Delfini

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top