మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్

మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2469-9861

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 2 (2022)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Visualizing Food Components by Application of Mass Spectrometry Imaging

James Saremirad*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Cetyltrimethyl Ammonium Bromide Encapsulated Lawsone Modified Platinum Electrode as a Voltammetric and Electrochemical Impedance Spectroscopy Sensor for Cholesterol

Rimki Bhattacharjya*, Priyakshi Bordoloi, Diganta Kumar Das

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top