జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి

జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2169-0111

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Legal Regulation of Genetically Modified Products in Azerbaijan

Ayten Mustafayeva, Vugar Mammadov, Ismat Ahmadov and Lala Jafarova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top