జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి

జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2169-0111

లక్ష్యం మరియు పరిధి

ఉత్పరివర్తన జీవులు, DNA రెప్లికేషన్, రీకాంబినెంట్ DNA, జన్యు అనుసంధాన విశ్లేషణ, జన్యుపరంగా మార్పు చెందిన మొక్కలు, జన్యుపరంగా మార్పు చెందిన జంతువులు, DNA మైక్రోఅరే, గ్రీన్ ఫ్లోరోసెంట్ ప్రోటీన్, ప్రోటీన్ సీక్వెన్సింగ్, జన్యు ప్రోబ్స్, RNA స్ప్లికింగ్, ఫంక్షనల్ జెనెటిక్, ఫంక్షనల్ జెనెటిక్ వంటి రంగాలపై జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి . యాంటిసెన్స్ RNA, RFLP, GMO యొక్క జీవ భద్రత, GMO నీతి, జన్యుపరంగా రూపొందించబడిన సూక్ష్మజీవులు, జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో గణన జన్యుశాస్త్రం ఆవిష్కరణలు.

Top