అరుదైన వ్యాధులలో పురోగతి

అరుదైన వ్యాధులలో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2385-5290

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2016)

కేసు నివేదికలు

Adenosine kinase deficiency with neurodevelopemental delay and recurrent hepatic dysfunction: A case report

Shakiba M, Mahjoub F, Fazilaty H, Rezagholizadeh F, Shakiba A, Ziadlou M, Gahl WA, Behnam B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదికలు

NUT midline carcinoma: Two case reports and review of the literature

Abazid N, Friemann J, Alfke H, Büttner R, Friedrichs N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top