పీడియాట్రిక్ పరిశోధనలో పురోగతి

పీడియాట్రిక్ పరిశోధనలో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2385-4529

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 1 (2023)

పరిశోధన వ్యాసం

A Cross-Sectional Study to Compare Differences on Clinical and Laboratory Findings in Children with Seropositive and Seronegative Lupus

Sharafi Monir*, Salehi Shima, Hossieni Shamsabadi Rozita, Otukesh Hassan, Shairi Reza

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Growth Evaluation in Silver Russel Syndrome and Small Gestational Age Patients Exposed to GH Treatment: A Mathematical Approach

Bashair Alabbasi*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence and Associated Factors with Unintended Pregnancy among Pregnant Women: Attending Antenatal Care Follow up in Mizan Aman General Hospital, Bench Maji Zone, Southern Ethiopia

Kaleab Tesfaye Tegegne, Tadele Kassahun Wudu, Sewunet Enyew, Yideg Abinew, Jemberu Chane

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hospitalized Children with Critical SARS-CoV-2 Infection Cared in a Limited Resource Setting: Multicenter Cohort Study

Emmerson C.F. de Farias

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Mother Choices on Eating, Impact More on Development of Kid

Timo Yingying

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top