థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్

థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-7948

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2014)

కేసు నివేదిక

Sequential Thyroid Storm and Myxedema Coma: A Unique Case Report

Eiman Alseddeeqi, Natasha Garfield and Jacques How

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prognostic Factors in Patients with Well-Differentiated Thyroid Carcinoma with Locoregional Recurrence Submitted for Salvage Treatment

Bernardo Fontel Pompeo, ThiagoCelestino Chulam, Ana Lucia Noronha Francisco and Luiz Paulo Kowalski

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hashimoto’s Thyroiditis and Nodular Pathology: A Prospective Study in 227 Subjects

Ciampolillo A, Barbaro M, Di Trani A, Patruno P and Giorgino F

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Primitive Seminoma of the Thyroid Gland: A Novel Situation, an Exceptional Primitive Location

Buiret G, Fléchon A, Devouassoux-Shisheboran M, Plouin-Gaudon I, Ambrun A, Barnoud R, Ho Quoc C and Pignat JC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Lithium Treatment and Thyroid Disorders

Baha Zantour and Wafa Chebbi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Anaplastic Cancer and Papillary Thyroid Cancer in the same Patient: Is it a Co-Incidence or a Process of Transformation? A Case Report

Gulfem Kaya, Sefika Burcak Polat, Ersin Gurkan Dumlu, Hayriye Tatli, Reyhan Unlu Ersoy and Bekir Cakir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Papillary Thyroid Carcinoma

Tooba Mahmud Gauhar, Abhiseck Chaudary, Hafiz Mohammad Asif Maqboo, Asad Azim, Ameer Afzal, Khalid Masud Alam, Ashfaq Ahmed and Khwaja Mohammad Azim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sentinel Lymph Node Biopsy in Papillary Thyroid Carcinoma

Dan-Gui Yan, Bin Zhang, Lin Liu, Li-Juan Niu, Chang-Ming An, Zheng-Jiang Li, Zhen-Gang Xu and Ping-Zhang Tang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన లేఖ

Effect of Pioglitazone on Thyroid Hormones and IGF-I in Patients with Type 2 Diabetes

Lisa Arnetz, Mikael Lantz, Kerstin Brismar, Neda Rajamand Ekberg, Michael Alvarsson and Mozhgan Dorkhan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top