థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్

థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-7948

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Functional and Morphological Thyroid Disorders in Hemodialysis Patients

Salama El Sayed Farag

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Thyroid Abscess due to Squamous Cell Carcinoma of the Thyroid: A Case Report and Review of Literature

Marwa M Al-Qudhaiby, Mohammad F Hafez, Sundus A Al-Duaij, Abdul Aziz A Ramadan, Thamer M Al-Essa, Sheikha I Abal Khail and Kamal AS Al-Shoumer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Prevalence of Thyroid Disorder in Egyptian Children with Type I Diabetes Mellitus and the Prevalence of Thyroid Antibodies Among them

Ghada Z A Soliman, Nehal M Bahagtand Zeinb EL-mofty

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top