జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluating the Effectiveness of a One Point Psycho-Educational Intervention for Smokeless Tobacco Users Delivered in an Outpatient Department in India

Chahwala P, Kataria L, Shah S and Goyal P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Youth's Perception on the Impact and Meaning of Working with Children

Elaine Suk Ching LIU

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Indicators of Music Performance Anxiety in Nonverbal Behaviors: A Case Report of a Classical Vocal Soloist

Mary Broughton C

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Role of Gender and Psychosocial Factors on Perceived Vulnerability to HIV/AIDS Infection among Young and Middle Aged Adults in Benin City, Nigeria

Taiwo Abigail Olubola

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between Two Dimensions of Object Relations and Group Psychotherapy Attendance Rate in Borderline Personality Disorder Individuals

Jean Gagnon, Jean-Sébastien Leblanc and Julie St-Amand

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top