ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 5 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Factors Affecting Functional Outcomes among Trauma Patients Admitted to an Acute Inpatient Rehabilitation Unit

Anup H. Patel, Edward Coffield, Trishla R. Kanthala, Arpit A. Patel, Jamal Khan and Lyn Weiss

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development of an ICF Core Set Based Instrument for Individuals with Non-traumatic Spinal Cord Injury

Juliana Nogueira Coelho, Camila de Almeida, Patricia Carla Vianna, Vitor Faeda Dalto, Fabiana Faleiros Santana Castro, Soraia Assad Nasbine Rabeh and Marcelo Riberto

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

The Importance of Rehabilitation of Varicella Zoster Virus Neuropathy with Dysphagia: A Case Report and Literature Review

Takako Nagai, Ikuno Ito, Chika Nishizaka and Naoko Shindo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Protein Supplementation of a High-Carbohydrate Diet during Resistance Training Enhances Muscle Mass and Function by Increasing Essential Amino Acids

Yun-A Shin, Kyoung-Young Lee and Sang-Min Hong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Physiologic Remote Ischemic Training Offers a Cardioprotective Effect against Myocardial Infarction in a Time-Dependent Manner

Jun Ni, Qingyun Peng, Chengyao Mei, Minhui Jiang, Xiao Lu, Jianan Li and Jianhua Zhu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Five-day Orthostatic Training Program Improves Cardiovascular Response in Intensive Care Patients

Aline Cristina Tavares, Joaquim Vega, Guilherme Veiga Guimaraes and Christina May Moran de Brito

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

The Use of Musculoskeletal Ultrasound in the Management of a Case of Massive Prepatellar Hemorrhagic Bursitis

Todd P Stitik, Jenoj Gnana, Vivan P Shah, Patrick J Bachoura, Nourma Sajid and Cornelia B Wenokor

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Long Term Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Improve Task Performance in a Patient with Multiple System Atrophy

Wang Hana, Zhao Yan-ping, Wu Shuanga, Feng Feng and Cui Li-yinga

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Knee Biomechanics during Side-Step Cutting and Performance on Return to Sport Tests: Retrospective Analysis Following Anterior Cruciate Ligament Re- Injury

Pollard CD, Stearns-Reider KM, Mia Katzel and Landel RF

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Motion Sensors to Assess and Monitor Medical and Surgical Management of Parkinson’s Disease

Bryan Lieber BA, Blake Taylor BA, Geoff Appelboom, Guy McKhann and E. Sander Connolly

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top