ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 6 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between Workload and Fatigue among Mexican Assembly Operators

Juan Luis Hernandez Arellano, Juan Alberto Castillo Martinez, J Nieves Serratos Perez and Jorge Luis Garcia Alcaraz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Treatment of Attention Deficit in a Patient with Intractable Daily Seizures: A Case Report

Moody EL and Ivanhoe CB

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Optimum Stimulation Frequency of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Upper-Limb Function in Healthy Subjects

Motoyuki Watanabe, Toshiki Matsunaga, Yoshihiko Okudera, Mineyoshi Sato, Kazutoshi Hatakeyama, Satoaki Chida, Yusuke Takahashi and Yoichi Shimada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Rehabilitation Needs Assessment in Persons Following Spinal Cord Injury in Disaster Settings: Lessons Learnt in 2015 Nepal Earthquakes

Fary Khan, Bhasker Amatya, Raju Dhakal, Geoff Abbott, Mark Graf, Santos Ramirez, Kathryn Lowenthal and Mary P Galea

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Can the Inspiration Deep Influence on the Respiratory Variables and Thoracic-Abdominal Asynchrony in Patients with Copd?

Fernanda Dultra Dias, Desidério Cano Porras, Daysi da Cruz Tobelem, Renata P Basso Vanelli, Roberto Stirbulov and Dirceu Costa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Dose-Associated Changes in Gait Parameters in Response to Exercise Programs after Total Knee Arthroplasty: Secondary Analysis of Two Randomized Studies

Sara R Piva, Shawn Farrokhi, Gustavo Almeida, Kelley Fitzgerald G, Timothy J Levison and Anthony M DiGioia

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Perceptions Regarding Medical Management of Clubfoot in Kenya

Naomi wanjiru kingau, Rhoda Anthea, Nondwe Mlenzana and Samuel Kabara Kingau

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top