ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of the Mental Fatigue Scale and its relation to Cognitive and Emotional Functioning after Traumatic Brain Injury or Stroke

Birgitta Johansson and Lars Ronnback

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment and Comparing of Effectiveness of Over Ground and Treadmill Walking in Chronic Low Back Patients

Murat Karadeniz, Taner Dandinoğlu, Kamil Yazıcıoğlu and Arif K. Tan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Predicting Physical Function and Health Related Quality of Life Following Intensive Care

Kimberley Haines, Sue Berney, Stephen Warrillow and Linda Denehy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Randomized, Double-Blind Controlled Trial of Lumbar Interlaminar Epidural Injections in Central Spinal Stenosis: 2-Year Follow-Up

Laxmaiah Manchikanti, Kimberly A Cash, Carla D McManus, Kim S Damron, Vidyasagar Pampati and Frank JE Falco

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Risk of Chronic Disease and Disability in Former Competitive Collegiate Athletes

Brooks KA, Potter AW, Carter JG and Leal E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Development of a Clinical Algorithm to Triage Potential Candidates for Upper Extremity Tendon Transfer Surgery in Individuals with Tetraplegia: A Retrospective Study

Bich-Han Nguyen, Dany Gagnon, Alain M. Danino, Antoinette De Iure, Isabelle Robidoux, Marie Riley-Nobert and Geraldine Jacquemin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Intra- and Inter-Rater Reliability of the Mini-Balance Evaluation Systems Test in Individuals with Stroke

Stine Susanne Haakonsen Dahl and Lone Jørgensen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top