ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 7 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Preliminary Results of a Cardiac Rehabilitation Program in Patients with Compensated Heart Diseases in Sub-Saharan Africa (Benin): A Pilot Study

Kpadonou TG, Fiogbé E, Datie AM, Alagnidé E, Niama Nata D, Houngbedji G, Azanmasso H and Massougbodji M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationship between Self-Efficacy and Well-Being in Stroke Survivors

Annick Maujean and Penelope Davis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Home-Based Programs and Application of New Technologies in Cardiac Rehabilitation

Diogo Soares, Sandra Magalhaes and Sofia Viamonte

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Using Pedometer Step-Count Goals to Promote Physical Activity in Cardiac Rehabilitation: A Feasibility Study of a Controlled Trial

Margaret Cupples, Annette Dean, Mark A Tully, Margaret Taggart, Gillian McCorkell, Siobhan O’Neill and Vivien Coates

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Lack of Benefits of Endurance Training in Patients with Chronic Heart Failure: Role of Asymptomatic Peripheral Artery Disease

Giuseppe Caminiti, Maurizio Volterrani, Anna Cerrito, Barbara Sposato and Giuseppe Rosano

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Exploring Obstacles for Dental Care among the SCI Population

Amy L Sullivan, Ray Holder, Tracy Dellinger, Angelia Garner and Jessica Bailey

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top