జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 4 (2020)

సమీక్ష

Lead-Induced Hepatorenal Injury: Ameliorative and Protective Antidotes

Omotayo A Eluwole*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Integrated Pharmaceutical Logistics System Implementation in Selected Health Facilities of Ethiopia: the Case of Four Wollega Zones

Tamirat Alemu*, Awol Jemal, Fanta Gashe, Sultan Suleman, Ginenus Fekadu, Sagaram Sudhakar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Formulation and Characterization of Hydrophilic Drug Tramadol Hydrochloride Nanoparticles in Transdermal Drug Delivery System

Mina Abbasnia, Reza Mahjub*, Alireza Vatanara

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Assessment of Drug Therapy Problems and Contributing Factors among Adult Ambulatory Hypertensive Patients in Ayder Referral Hospital, Mekelle Northern Ethiopia

Werkya Mahammedsied, Mamo Feyissa*, Workineh Shibeshi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Assessment of Knowledge, Perception and Practice of Final Year Pharmacy and Medical Students about Nutrition

Zunaira Akbar*, Zikria Saleem, Arooj Shaukat, Nadia Afzal, Hina Tehreem, Mehak Fatima, Anum Rajpoot, Mehnaz Ashraf

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top