జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 1 (2019)

సమీక్షా వ్యాసం

Physicians' Assessment of Medication Adherence: A Systematic Review

Heeb RM, Kreuzberg V and Grossmann V

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Medicine Supply Management and its Quality Assurance Practice in Health Centers in South West Shoa Zone, Oromia Regional State, Ethiopia

Gebremariam ET and Unade TT

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Promotion of Prescription Drugs and Its Impact on Physician's Choice Behavior

May Alowi and Yusuf Kani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Generic Drug Distribution in India-Issues and Challenges

Mishra R and Sathyaseelan B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top