జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 5 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of an Evidence Based Practice Rotation for Advanced Pharmacy Practice Experience in Response to MERS-Cov Epidemic as a Result of Temporary Hospital Closure

El Melik RM, Ismail WW, Aburuz S, Bustami R, Albekairy MA and Khalidi N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Lowering the High Cost of Hepatitis C Drugs

Audrey R Chapman and Thomas Buckley

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top