జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Adverse Drug Reaction Monitoring in a North Indian Public Teaching Hospital

Tiwari P, Anuradha, D’Cruz S and Sachdev A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

దృక్కోణ వ్యాసం

Pharmacy Fellowships: Challenges and Opportunities for Pharm D. Graduates

Fadi M Alkhateeb, Gordon Ang, Hannah Ehrenfeld, Kathryn Garcia, Hannah Hodges, Shanon White and Mathhew Untermeyer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Integrating Personalization of Treatment with Tamoxifen into Pharmacy Practice Via Clinical Pharmacist Role in Therapy Management

Nagwa Ibrahim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Monitoring Enoxaparin with Antifactor Xa Levels in Severe Renal Impairment

Jose A Vega, Young R Lee, Danni McMahan and Hanh-Nhi Q Duong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A review of Anticancer Properties of Herbal Medicines

Alireza Shabani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Integrated Pharmaceutical Logistic System for the Management HIV/AIDS and Tuberculosis Laboratory Diagnostic Commodities in Public Health Facilities in Addis Ababa, Ethiopia

Tilahun A, Geleta DA, Abeshu MA, Geleta B, and Taye B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Disease Burden and the Extent of Drug Therapy Problems in an Underserved Minority Population Receiving Medication Therapy Management at an Ambulatory Care Free Clinic

Ombengi DN, Ndemo FA, Noreddin AM and Harris WT

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Payment Methods for Integration: Typology, Evidence and Pre-conditions of Implementation

Igor Sheiman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Taste acceptance of Captopril and Furosemide Extemporaneous Oral Pediatric Formulations among Hospitalized Children

Medeiros MDSG, Garruti DDS, Batista LAA, Cruz Fonseca SGD, Fernandes FP, Luna Coelho HL

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Economic Burden and Healthcare Resource Utilization Associated with Multi-Drug Resistant Acinetobacter baumannii: A Structured Review of the Literature

Jordana K Schmier, Carolyn K Hulme-Lowe, Juergen A Klenk and Katherine A Sulham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top