జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 5 (2015)

సంపాదకీయం

Health Care Research in Arab Countries: Where Do We Stand? A Summary for Previously Published Reports

Nagwa Ibrahim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Expanding Role of Pharmacists in Delivering Clinical Services; General Practitioners and Pharmacists Viewpoint

Sadia Shakeel, Wajiha Iffat, Fatima Fasih and Yumna Nida Yousuf

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Population Pharmacokinetics and Optimization of the Dosing Regimen of Digoxin in Adult Patients

Toshiaki Komatsu, Mami Morita, Futaba Miyaji, Takayuki Inomata, Junya Ako and Koichiro Atsuda

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Artesunate Induced Hepato-Toxicity and its Amelioration by Allium sativum in Swiss Albino Male Mice

Ketaki R Desai, Pragnesh B Patel, Juhika Pandit, Dhrupadsinh K Rajput and Hyacinth N Highland

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Antibiogram of Multidrug-Resistant Isolates of Enterobacter aerogenes after Biofield Energy Treatment

Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Harish Shettigar, Gopal Nayak, Mayank Gangwar and Snehasis Jana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Information Channels and Needs of Health Professionals of Clinical Trials in Japan

Satomi Noguchi, Daisuke Ogino and Hajime Sato

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top