జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Intentional and unintentional drug poisonings in Mubarak Al-Kabeer hospital, Kuwait

AbeerAl-Mutawa, Eman Abahussain, Mohsen Hedaya, Samuel Koshy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Development and Evaluation of the Application-Based Case Study Program

Tiansheng Wang, Amy Seybert, Chunyang Hu, Xiaoquan Wu, Ye Chen, Xiaodong Guan, Luwen Shi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

The Economic Impact of Pharmacotherapeutic Follow-Up in Copd Patients at a Health Care Institution in Medellin-Colombia

Jorge I Estrada, Ana M Restrepo, Robinson Herrera, Juan Arrieta, Juan A Serna, Angela M Segura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Auxiliary Labeling on Prescription Bottles in the Community Pharmacy Setting

Sylvia Jackson, David Seal, Amanda Hirsch, Brea Parks, Samantha Sparks, Tameka Williams

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Student Learning Contracts: Considerations for Implementation in Pharmacy Experiential Experiences

Janie Robles

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Safety Profile of Yellow Fever Vaccine in Healthy Indian Travellers: A Prospective Observational Study

Pramil Tiwari, Rajiv Ahlawat, Gaurav Gupta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top