జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్

జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2475-3181

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 2 (2021)

కేసు నివేదిక

New Guidelines for the Management of Eosinophilic Oesophagitis

Roxana Elena Mirică

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A case of Gall Bladder Cancer with co-occurrence of Atrial Myxoma in a Healthy Woman

ThimmanagariK, LakkasaniS, MaruboyinaSP, ThimmareddygariD, SternC, BainsY

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

WIRSUNGECTOMY” FOR CHRONIC PANCREATITIS

Yareshko V, Mikheiev L, Riazanov D, Spylenko O, kanaki A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Duodenum-Pancreatectomy with Pancreatic Abandonment, Report of the First Case of This Technique in Ecuador

MedinaDG,GordilloVR,QuingaVM,AngosMV,DanielaGA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Cannabinoid Hyperemesis Syndrome – CB1 and TRPV1 Paradox’

Mansoor Zafar, Riaz Mohammad, Tila Muhammad, Muhammad Toqeer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top