జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7013

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 5 (2014)

చిత్రం

Impaired Cardiac Function in Cardiac-Specific SIRT1-Deficient Mice

Feng Cao

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Anti-cancer Effects of Glypican-3 on Huh-7 Hepatocellular Carcinoma Cells

Jiyu Wen, Xiaojun Wen, Jinju Wang, Yang Shu, Zhidong Qiu, Zhongkao Liu, Ran Li, Guofang Zeng, Shiting Bao, Huilai Miao, Yanfang Chen and Mingyi Li

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Formation of Cell-To-Cell Connection between Bone Marrow Cells and Isolated Rat Cardiomyocytes in a Cocultivation Model

Josef Skopalik, Michal Pasek, Milan Rychtarik, Zdenek Koristek, Evagabrielova, Peter Scheer, Peter Matejovic, Martinmodriansky and Martin Klabusay

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Human Retroviruses and Soluble CD30 Levels of Patients

Shigeki Takemoto

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఎడిటర్‌కి లేఖ

Stem Cell Implant Composites for Periodontal Tissue Revival

Dravida S and Krishna L

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Malignant Progression of Glioblastoma

Yasuo Iwadate

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Fibrin-Targeting, Peptide Amphiphile Micelles as Contrast Agents for Molecular MRI

Eun Ji Chung, Federico Pineda, Kathryn Nord, Gregory Karczmar, Seon-Kyu Lee and Matthew Tirrell

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Biological Effectiveness of Carbon-Ion Radiation on Various Human Breast Cancer Cell Lines

Kumiko Karasawa, Mayumi Fujita, Yoshimi Shoji, Yoshiya Horimoto, Tatsuya Inoue and Takashi Imai

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Aflatoxins and Hepatitis B, C Viral Associated Hepatocarcinogenesis

Humaira Qureshi, Syed Shayan Ali, Mazhar Iqbal, Anwar Ali Siddiqui, Naveed Ahmed Khan and Saeed S Hamid

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Effects of Maternal Alcoholism on Placental Function and Lung Fetal Development

Cleofina Bosco and Eugenia Díaz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top