జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 1 (2020)

సంపాదకీయ గమనిక

SHORT NOTE ON COMMUNICATION DISORDERS, DEAF STUDIES AND HEARING AIDS JOURNAL

Xiao-ming Sun

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్ష

Early identification and intervention for dyslexia: Critical Review

Debabrata chakraborti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Determining the Effectiveness of the Developed Prototype That Translate Pakistan Sign Language into English text and speech.

Maria Naseem1, Summaira Sarfraz, Ali, Husnain Raza.

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top