జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2011)

పరిశోధన వ్యాసం

EDDR1 is a Potential Immunotherapeutic Antigen in Ovarian, Breast, and Prostate Cancer

Gomathinayagam Sinnathamby, Jennifer Zerfass, Julie Hafner, Peter Block, Zacharie Nickens, Amy Hobeika, Angeles Alvarez Secord, H. Kim Lyerly, Michael A. Morse and Ramila Philip

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Antitumor Activity of Polysaccharides and Saponin Extracted from Sea Cucumber

Xiurong Su, Caiyun Xu, Yanyan Li, Xiang Gao, Yanru Lou and Jinfeng Ding

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Unique Cytokine/Chemokine Signatures for HIV-1 and HCV Monoinfection versus Co-infection as Determined by the Luminex® Analyses

Saifur Rahman, John E Connolly, Sharron L Manuel, Jihed Chehimi, Luis J Montaner and Pooja Jain

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top