ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 2 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Is a Single Portion of Prophylactic Antibiotics Sufficient in Patients with Acute Non-Complicated Appendicitis?

Hassan Ghorbani*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Langerhans Cell Histiocytosis Presenting with Central Diabetes Insipidus in an Adult: A Case Report with a Discussion on Differential Diagnosis, Diagnostic Work up and Treatment

Najeeb Shah, Harshal Deshmukh, Muhammad Jawaid Akbar, Shah Rukh Malik, Shahbaz Nazir, Somil Rastogi, Shiva Mongolu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Current and Feature of Wearable Devices in Augmented and Virtual Reality

Hoshang Kolivand

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top