ఇమ్యునోజెనెటిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇమ్యునోజెనెటిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 1 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Increased Frequency of KIR2DS4 del/del among AA Genotype Carriers with B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia in Southwestern Iranian Population

Shirin Farjadian*, Sepide Namdari, Mohammad Reza Bordbar, Omid Reza Zekavat

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Elevated Serum Creatine Kinase as an Independent Prognostic Factor for Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19

Xinghuan Wang1*, Guang Zeng1, Jinpeng Li2, Xiaohui Wu3*, Qian Wu3, Yibin Yang4, Wen Zeng5, Sichao Chen6, Yihui Huang6, Danyang Chen6, Liang Guo6*, Qianqian Li6, Zeming Liu6

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top