అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 1 (2023)

పరిశోధన వ్యాసం

Mortality Rate and its Predictors among Adult Tuberculosis Patients in Debre Markos Referral Hospital, North West Ethiopia

Eyerus Tesfaw Addis, Getiye Dejenu, Atsede Alle, Animut Takele, Samueal Derbie, Yichalem Worku

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Isolation of Cryptococcus laurentii from Mastitic Milk Samples of Cattle and Buffalo in India

Rajesh Chhabra, G Shrinet, R Yadav, J S Talukdar, N K Kakker, P Goel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Greatest Common Divisor Deciphered SARS-CoV-2 Superpandemic

Ke Jia Dong, Wen Hua Li

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Prophylactic and Therapeutic EBV Vaccines of rBCG

Qiu Ling Wang*, Qing-Jie Xue, Li Zhang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top