అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 6 (2021)

దృష్టికోణం

Fermentation and its Biological Role

Kia Assefa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

దృష్టికోణం

Importance of Cytokines in Human Health

Tavon Quansah

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Editorial Note on Fungus

Salman Ismaria

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Clinical Significance of Cilium Organelle

Salman Ismaria*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Agricultural Practices Effects on Biogeographical Patterns of Bacterial Biodiversity in Soil Profiles along Precipitation Gradient in Northeast China Transect

Shumaila Memon, Cao Hao, Zhang Peng, Muhammad Hasnain, Yunga Wu, Dongui Wu*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top