అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2018)

Research

Production and Evaluation of Fruit Wine from Mangifera indica (cv. Peter)

Ogodo AC, Ugbogu OC, Agwaranze DI, Ezeonu NG

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Polysaccharide Production by Wine Lactic Acid Bacteria: Negative Trait or Potential Advantage? A Review

Marguerite Dols-Lafargue

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Evaluation of the Principle Microbiological Flora of Cheeses at Retail Sale in Bazaars of Canakkale

Basar Uymaz and Pinar Sanlibaba

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Variations in the Functional Properties of Soybean Flour Fermented with Lactic Acid Bacteria (LAB)-Consortium

Ogodo AC, Ugbogu OC and Onyeagba RA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of the Effects of Stressful Life on Human Skin Microbiota

Pierre-Yves Morvan and Romuald Vallee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top