అన్నల్స్ అండ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెంటిస్ట్రీ

అన్నల్స్ అండ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెంటిస్ట్రీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 0975-8798, 0976-156X

పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియ

డెంటిస్ట్రీ యొక్క అన్నల్స్ మరియు ఎసెన్స్‌లు డబుల్ బ్లైండ్ పీర్-రివ్యూ సిస్టమ్‌ను అనుసరిస్తాయి. సమీక్షకులకు రచయితల గుర్తింపు గురించి తెలియదు మరియు సమీక్షకుల గుర్తింపు గురించి రచయితలకు కూడా తెలియదు. జర్నల్ దంతవైద్య రంగాలలో ప్రపంచవ్యాప్త అవకాశాలను పెంచడానికి దాని హేతుబద్ధమైన ఓపెన్ యాక్సెస్ విండో ద్వారా అసలైన పరిశోధనా కథనాలు, సమీక్షలు మరియు షార్ట్ కమ్యూనికేషన్‌ల రూపంలో అన్ని రకాల పరిశోధన కమ్యూనికేషన్‌లను స్వాగతించింది.

Top