జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డిజార్డర్స్, డెఫ్ స్టడీస్ & హియరింగ్ ఎయిడ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4427

కమ్యూనికేషన్ రుగ్మతలపై ప్రత్యేక సంచిక

పరిశోధన వ్యాసం

ENT Manifestations in COVID-19 Positive Patients

Vaibhav Kuchhal, Shahzad Ahmad, Priyanka Chaurasia*, Pradeep Rawat

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

A Brief Description on Spastic Dysarthria

Oba Musa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top