మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

నమూనా మరియు నిర్మూలన పద్ధతులు

పరిశోధన వ్యాసం

Storage Effects on Sample Integrity of Environmental Surface Sampling Specimens with Bacillus anthracis Spores

Allison KP, Heather AO, Laura JR, Judith NW and Matthew JA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

The Effects of Decontaminant Residue on the Viability of Bacillus Spores during Wipe Sample Storage

M. Worth Calfee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top