ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

పునరావాస వైద్యం

సమీక్షా వ్యాసం

Impact of Cardiopulmonary Rehabilitation on Health and Quality of Life of Cardiac and Pulmonary Patients

Hady A Labib Mohammed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Tolerability and Efficacy of Long-Term Lidocaine Trigger Point Injections in Patients with Chronic Myofascial Pain

Neetu Dhadwal, Mihaela F Hangan, Frances M Dyro, Richard Zeman and Jin Li

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Exercise Capacity of Cardiac Rehabilitation Participants with Metabolic Syndrome and Inter-Program Variation

Melissa D. Zullo, Amy Lyzen, Leila W. Jackson, Leslie Cho and Mary A Dolansky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Associations between ICF Categories Found Amongst Participants in Vocational Rehabilitation Evaluation Due to Chronic Musculoskeletal Disorders: Turku ICF Study: A Short Communication

Mikhail Saltychev, Aila Kinnunen Licsc and Katri Laimi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Multidisciplinary Rehabilitation in Women with Breast Cancer: a Systematic Review

Fary Khan and Bhasker Amatya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top