జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

డిప్రెసివ్ డిజార్డర్స్‌లో సైకోథెరపీ - II

మినీ సమీక్ష

Recognizing Depression, Anxiety, and Externalizing Behaviors in Children of a Parent with Mood Disorders: Weekly Symptom Monitoring in the Child Network

Robert M. Post

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Case Study of Genophobia & Anxiety

Muhammad Zafar Iqbal and Sadaf un Nisa Awan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Depression and the Impact on Productivity in the Workplace: Findings from a South African Survey on Depression in the Workplace

Marthinus Petrus Stander, Frans August Korb, Margreet de Necker, Janetta Catharina de Beer, Helen Elizabeth Miller-Janson and Ruth Moont

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Recurrent Mania: Rare or Common

Anil Kumar, Shyamanta Das, Mythili Hazarika, Sangeeta Datta, Simanta Talukdar, Amal Baishya, Dipesh Bhagabati

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reward Sensitivity and Decision Making in Depressive Episode: Are Unipolar and Bipolar Patients Different?

Rumeysa Yeni Elbay and Sermin Kesebir

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Relationships between Perceived Parental Rearing Style and Anxiety Symptoms in Malaysian Adolescents: The Mediating Role of Early Maladaptive Schemas

Seyed Ebrahim Mousavi, Wah Yun Low and Ailli Hanim Hashim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Anxiety, Alexithymia, and Interpersonal Communication Styles among Pakistani University Teachers

Muhammad Naeem Mohsin, Muhammad Ayub Buzdar, Muhammad Saleem Mohsin and Samina Saleem

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top