జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

మానసిక ఒత్తిడి: కరోనా వ్యాప్తి

పరిశోధన వ్యాసం

Predictors of Poor Quality of Life among People Living with HIV/AIDS on Antiretroviral Therapy in Jimma Zone Public Hospitals, South West Ethiopia: A Mixed-Method Study

Abreha Addis Gesese

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Psycho-Social Challenges of Health Professionals during the Outbreak of COVID-19 in Dire Dawa City Administration

Wondu Teshome Beharu, Helen Asaminew Dejene

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

A New Model for Understanding the Psychosomatic Phenomena in Hair Loss Patients

Ademir Carvalho Leite Jr

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Prediction of Fear of Death Based on Early Maladaptive Schemas (Failure, Vulnerability) and Psychosocial Flexibility in Master Degree Students of Islamic Azad University, Hamadan Branch

Amin Daraee, Nasrollah Erfani, Mohammad Esmaeil Ebrahimi, Tina Hamimi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top