జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

ప్లాంట్ మెటబాలిజం సైకిల్ మరియు ప్లాంట్ సెల్ బయోటెక్నాలజీ

రాపిడ్ కమ్యూనికేషన్

Complete Procedure of Biochemical Reaction in Photolysis

Umasankar Dolai

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Standardization of an Efficient Protocol for Sterilization and Media for Direct Shoot Regeneration from Nodal Segments of Medicinal Herb Piper longum Linn

Ruby Tiwari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Stimulatory Effect of Hormones, Vitamin C on Growth, Yield and Some Metabolic Activities of Chenopodium quinoa Plants in Egypt

Mahmoud R Sofy, Abd El-Monem M Sharaf and Hossam M Fouda

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top