ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

న్యూరోసైన్స్ మరియు పునరావాసం

వ్యాఖ్యానం

Discrimination of Spatial and Temporal Parameters in Electrocutaneous Stimulation

Bo Geng, Senthoopiya Achuthan Paramanathan, Karina Faber Østergaard Pedersen, Mette Vandborg Lauridsen, Julie Gade, Eugen Romulus Lontis and Winnie Jensen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Nerve Regeneration through a Novel Microchannel Array

Benjamin Maimon, Anthony N. Zorzos, Katherine Song, Rhyse Bendell, Ron Riso and Hugh Herr

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top