జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

హెల్త్ సైకాలజీ

సమీక్షా వ్యాసం

Can Milgram’s Findings Provide a Framework for a Guilt-free Drone Warfare?

Christodoulos Katsaitis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

అవార్డులు 2021

Psychiatry & Psychosomatic Medicine 2021

Tony Tran

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top