గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

గర్భాశయ క్యాన్సర్ పరిశోధన

పరిశోధన వ్యాసం

Awareness and Attitudes of Nursing Students towards Prevention of Cervical Cancer

Afaf AbdAllah Adam AbdAllah, Moawia Elsadig Hummeida, Imad Mohammed Fadl Elmula

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Isolated Clavicular Metastasis in a Patient with Endometrial Adenocarcinoma

Gunjesh Kumar Singh, Jaspreet Kaur, Deepti Sharma, Garima Singh and Pragya Singh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Novel Benchmark Database of Digitized and Calibrated Cervical Cells for Artificial Intelligence Based Screening of Cervical Cancer

Abid Sarwar, Jyotsna Suri, Vinod Sharma and Mehbob Ali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Trends of Cervical Cancer in Ethiopia

Sefinew Migbaru Abate

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Skin Metastases to Cesarean Scar at Diagnosis of Carcinoma of Cervix in a Postpartum Female

Brittany A Davidson, Christa I Nagel and Debra L Richardson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Preventive Mechanisms and Treatment of Cervical Cancer in Ethiopia

Sara Kebede Tadesse

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top