జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9554

అటోపిక్ చర్మశోథ

కేసు నివేదిక

Granuloma Annulare in the Setting of Ipilimumab Therapy

Haselden VN, Vyas R, Koon H and Gerstenblith MR

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top
https://www.olimpbase.org/1937/