పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన

పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ & లైంగిక రుగ్మతలు: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-038X

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 1 (2019)

కేసు నివేదిక

Giant Prolactinoma and Primary Amenorrhea with an Infantile Uterus: A Case Report

Munazzah Rafique, Solaiman Alobaid and Dania Aljaroudi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top