రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన

రుమటాలజీ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1149 (Printed)

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

Quantitative Ultrasound Measurements at the Calcaneus in a Population of Urban Senegalese Women: Least Significant Difference and T-Score

Souhaïbou Ndongo, Bruno Sutter, Ousseynou Ka, Gnagna Diouf, Mayacine Diongue, Fernando Kemta Lekpa, Abdoulaye Pouye, Mamadou Mourtalla Ka1 and Therese Moreira Diop

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top