పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్

పీడియాట్రిక్స్ & థెరప్యూటిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0665

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Disk Batteries: A Danger to Children

Omid Amanollahi and Behzad Ebrahimi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Emphasizing of Shaking the Inhaler as Part of Inhalation Instruction is Important in Young Asthmatic Children

Reina Visser, Marjolein Brusse-Keizer, Job van der Palen and Bernard J Thio

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hospitalist Impact in Antibiotic Selection in Pediatric Community Acquired Staphylococcus aureus Skin Infection

Janie Robles, Denise I Pinal and Charles F Seifert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Pubertal Developmental Age among Saudi and Non-Saudi Young Females Living in Jeddah, Saudi-Arabia

Abdulmoein E Al-Agha, Raghad I Jamal Aldeen and Bara’ah O Tatwany

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Renal Rickets, A Severe Form in Children

Sunil Holikar, Kiran Bhaisare and Lawate BB

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency Unmasked by Hyperglycemia

Francesca Silvestri, Silvia Ortuso, Daniela Dicanio and Francesco Costantino

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Selective Effect of Acute Aerobic Exercise on Neuroelectric Indices of Attention during Development

Mathilde St-Louis-Deschênes, Robert Davis Moore and Dave Ellemberg

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Diminished ROS Production in Neonatal Polymorphonuclear Leukocytes Stimulated with Escherichia coli

Jun Bu, Aung Ko Oo, Shigeki Tanaka, Motoki Bonno, Masaru Ido, Hatsumi Yamamoto and Yoshihiro Komada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top