ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 4 (2017)

సమీక్షా వ్యాసం

Role of Unani System of Medicine in Global Health Care: An EmergingField

Imtiyaz Ahmad Mir*, Najeeb Jahan, G Sofi, Sumera Mehfooz and Mazhar Husain

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of Simple Lumbar Interbody Fusion with CircumferentialFusion for Treatment of Isthmic Spondylolisthesis

Gazi Shahinur Akter, Md Zakirul Hasan, Dur-E-Shehvar Sana, Saiful Islam Nayem, Md Shoriful Islam and Mohammad Abdul Mazid*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

An Atypical Presentation of Chordoma: Case Report and Review

Gurnam Virdi*, Iain McGraw, Elaine MacDuff, Kumar Periasamy and Himanshu Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effectiveness of Different Physical Therapy Techniques for Relieving Pain and Increasing Neck Range of Motion in Patients with Diagnosed Latent Myofascial Trigger Points

Eglė Lendraitienė, Dovilė Bagdonaitė, Daiva Petruševičienė, Vilma Dudonienė and Vitas Lendraitis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top