ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 2 (2022)

పరిశోధన వ్యాసం

Does Fluoxetine Induce Changes in Kynurenine Pathway of Tryptophan Metabolism after Endurance Exercise?

Abdulkarim Tutakhail, Lysiane Boulet, Denis David, Hafiza Hamid, Alain Gardier, François Coudore

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of the Analgesic Effect of a New Topical Composition based on Cannabis sativa Oil Enriched in Cannabidiol, Escin, Bromelain, Boswellia Extract, lucosamine sulphate, Methylsulfonylmethane and Methylsalicylate.

Milena Favara, Annalisa Curcio, Fabiana Nano, Matteo Rossi, Marco Vettore, Adriana Romano and Michele Pironti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top