ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 5 (2021)

సంపాదకీయ గమనిక

Genitor’s inclination for Dual-Trained Orthodontist

Sophie Anderson*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ గమనిక

Orthognathic Operation leads to Facial Changes

Daisy Joseph*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top