మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్

మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2469-9861

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

A Simple Dilute-and-Shoot Flow-Injection Mass Spectrometric Method for Quantification of Glycocholic Acid in Human Bile

Raghavi Kakarla, Ramakrishna Reddy Voggu, Janet Donaldson and Baochuan Guo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top