మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్

మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2469-9861

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2015)

సమీక్షా వ్యాసం

Diagnosis of Bloodstream Infections by Mass Spectrometry: Present and Future

Walter Florio, Paola Morici, Cosmeri Rizzato, Simona Barnini, Arianna Tavanti and Antonella Lupetti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterization of Royal Jelly by Electrospray Ionization Mass Spectrometry Fingerprinting

Eduardo Morgado Schmidt, Ildenize Barbosa da Silva Cunha, Marcos Nogueira Eberlin and Alexandra Christine Helena Frankland Sawaya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Understanding the Response of the Molecule to Electrospray Ionization (ESI) by Selected Reaction Monitoring (SRM) Tandem Mass Spectrometry: Defining Molecular ESI Index (MESII)

R Guleria, S Pasha, G Makharia and V Sabareesh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Variable Electrospray Ionization and Matrix-Assisted Laser Desorption/ Ionization Mass Spectra of the Bisquaternary Ammonium Salt Ethonium

VA Pashynska, MV Kosevich, A Gömöry, K Vékey, M Claeys, VV Chagovets and VA Pokrovskiy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Isotopic Abundance Analysis of Biofield Treated Benzene, Toluene and p-Xylene Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak, Gunin Saikia and Snehasis Jana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Boron Isotope Fractionation in Bell Pepper

Sonja Geilert, Jochen Vogl, Martin Rosner, Susanne Voerkelius and Thomas Eichert

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top