మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Needle-stick and Sharps Injuries among Health Care Workers in Wolaita Zone, Southern Ethiopia

Minyahil Tadesse, Mengistu Meskele and Andualem Tadesse Boltena

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Patterns of Antipsychotic use Among Community-Dwelling Elderly Patients with Dementia: Impact of Regulatory Warnings

Craig C, Tannenbaum C, Ducruet T and Moride Y

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Measuring Well-being of Simulation Participants Using the World Health Organization-5 Well-being Index

Blankers T, Fracica E, Molella RG, Zavaleta KW, Franz WB and Kashyap R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Protection against Methotrexate Induced Hepato-Renal Toxicity in Rats by Zinc and its Combination with Vitamin C and Vitamin E

Pradhan R, Koirala S, Adhikari N, Sannithi N, Thakur A, Adhikari B, Reddy YP and Koirala U

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top